A BikeFun Kft. alapításának 10. évfordulóján ünnepi nyereményjátékkal készült mindenkinek, aki a Bringaexpo-n felkeresi a BikeFun Kft. standját és részt vesz a promóciós játékban
 
 
„10 év, 10 kérdés – BikeFun nyereményjáték a Bringaexpo-n!” játékszabályzata
 
 
Promóció megnevezése: „10 év, 10 kérdés – BikeFun nyereményjáték a Bringaexpo-n!”
Promóció szervezője: Bikefun Kft. ( 1211 Budapest, Aszatlosipar u. 1.-3., adószám: 13777205-2-43, cgj..01-09-872624  ) a továbbiakban: Szervező
A promócióban résztvevő személyek: A promócióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött és cselekvőképes magyar állampolgár
A promóció időtartama: 2016. március 3.- március 6.-a közti időszak
A nyereményjáték a BikeFun Kft weboldalán (www.bikefun.eu) és Facebook oldalán (www.facebook.com/bikefunhungarykft) került meghirdetésre
 
I. Részvételi feltételek: 
 
A játékba kerülés feltétele, hogy a Játékos a Bringaexpo-n ellátogat a BikeFun standjára és kitölt egy 10 kérdésből álló tesztet. 
A nyereménysorsoláson az vehet részt, aki megfelel a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek.
A nyereményjátékban kizárólag a 2016. március 3. és 2016. március 6. közötti időszakban a BikeFun Kft.  Bringaxpo-n lévő standján helyesen kitöltött és a gyűjtőládában elhelyezett tesztek vesznek részt.
 
II. Nyeremény
 
A tesztet helyesen kitöltő Játékosok között nyilvánosan kisorsolásra kerül 1 db 2016-os „MERIDA Crossway 10” típusú kerékpárt sorsolunk ki.
A nyeremény készpénzre nem váltható át és nem ruházható át.
 
III. A sorsolás menete:
 
A Játékos a jelen szabályzatban foglalt részvételi feltételek teljesülése esetén válik jogosulttá a sorsoláson való részvételre.
A sorsolás időpontja: 2016. március 7. 9.00 óra
A sorsolás helyszíne: BikeFun telephelye.
A sorsolás véletlenszerű kézi sorsolással történik.
A sorsoláson 1 db 2016-os „MERIDA Crossway 10” típusú kerékpár kerül kisorsolásra.
A Szervező a sorsolás alkalmával tartaléknyertest nem sorsol.
 
IV. A nyeremény átvételének feltételei:
 
A nyertes a www.bikefun.hu oldalon a sorsolást követően nevének feltűntetésével kerül közzétételre.
A nyertest a Szervező a megadott címen írásban (tértivevényes levéllel) és telefonon értesíti a sorsolást követő 15 napon belül.
A nyertes a nyeremény átvételére az értesítést kézhezvételét követően a Szervező által az értesítésben megjelölt időpontban, de legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosult.
A nyeremény átvételére személyesen a nyertessel egyeztetett, a BikeFun Kft. Merida forgalmazásra jogosult kereskedő partnerénél kerül sor.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozottá vált a nyeremény átvételekor, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére csak gondnokával együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelenné válik a nyeremény átvételének időpontjára, úgy nevében kizárólag gondnoka járhat el.
A nyeremény átvételével (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költsége) és a nyeremény felhasználásával összefüggésében esetlegesen felmerülő egyéb költség a nyertest terheli.
 
V. Felelősség kizárása
 
Szervező nem vállal felelősséget a Játékos téves és vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő hiányosságért, vagy beazonosíthatatlanságért. Az esetben, ha a Játékos hibásan vagy hiányosan tölti ki a részvételi lapot, úgy a Játékban való részvétele nem biztosítható.
A Szervező kizár minden felelősséget a postai kézbesítés során keletkezett károkért és bármilyen kártérítési és kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, továbbá a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért és károkért.
 
VI. Adatkezelési szabályok
 
A Szervező a Játékosok személyes adatait az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a Szervező adatkezelési szabályzata szerint kezeli.
A Játékosok beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a játék nyerteseként róla és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező egészében vagy részleteiben reklámcélokra térítésmentesen felhasználhat.
 
VII. Általános rendelkezések
 
Jelen játékszabályzat a hatályos magyar jogszabályok alapján készült.
A Játékszabályzat a www.bikefun.eu oldalon közzétételre került.